Cách xem ngày mua đất, mua nhà tốt nhất bạn không nên bỏ qua

Mở ra
Mục lục

Mua đất, mua nhà được coi là một trong những việc hệ trọng nhất trong cuộc đời của mỗi người. Do đó, trước khi tiến hành việc này, mọi người thường có thói quen xem ngày tốt để tiến hành. Vậy tại sao lại cần phải xem ngày mua đất? Cách xem ngày mua đất, mua nhà như thế nào để đúng và tốt nhất? Ngày nào tốt để mua đất? Tất cả sẽ được Ngaydep luận giải chi tiết qua nội dung bài viết dưới đây.

Cách xem ngày mua đất LÃI SINH LÃI

1. Tại sao nên xem ngày mua đất?

Từ xưa, người Việt đã luôn quan niệm rằng “Có thờ có thiêng, có kiêng có lành”. Chính vì vậy, trước khi thực hiện bất cứ một công việc hệ trọng nào như: cưới hỏi, khai trương, động thổ, ...thì mọi người đều tiến hành xem ngày tốt để thực hiện.

Mua đất, mua nhà đối với mỗi người đều là việc lớn trong đời. Bởi đây là tài sản có giá trị rất lớn. Có những người thậm chí đã phải tích cóp cả đời mới có được một mảnh đất hay một căn nhà. Do đó, việc xem ngày tốt để mua đất hay mua nhà có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Cụ thể như sau:

  • Xem ngày tốt mua nhà, mua đất sẽ giúp cho công việc và cuộc sống sau này của gia chủ gặp nhiều may mắn và tài lộc hơn.
  • Bên cạnh đó, việc xem ngày tốt còn giúp cho gia chủ tránh được những ngày đại kỵ có thể gây ra nhiều rủi ro, bất lợi cho gia đình.

>>> XEM THÊM <<<

2. Danh sách ngày tốt mua đất chính xác nhất

2.1. Ngày mua nhà tốt tháng 1/2022

    Ngày 02/01/2022 → Âm lịch ngày 30/11/2022

    Ngày 08/01/2022 → Âm lịch ngày 06/12/2022

    Ngày 10/01/2022 → Âm lịch ngày 08/12/2022

    Ngày 13/01/2022 → Âm lịch ngày 11/12/2022

    Ngày 14/01/2022 → Âm lịch ngày 12/12/2022

    Ngày 19/01/2022 → Âm lịch ngày 17/12/2022

    Ngày 22/01/2022 → Âm lịch ngày 20/12/2022

    Ngày 26/01/2022 → Âm lịch ngày 24/12/2022

    Ngày 31/01/2022 → Âm lịch ngày 29/12/2022

2.2. Xem ngày mua nhà tháng đẹp tháng 2/2022

    Ngày 02/02/2022 → Âm lịch ngày 02/1/2022

    Ngày 04/02/2022 → Âm lịch ngày 04/1/2022

    Ngày 08/02/2022 → Âm lịch ngày 08/1/2022

    Ngày 09/02/2022 → Âm lịch ngày 09/1/2022

    Ngày 11/02/2022 → Âm lịch ngày 11/1/2022

    Ngày 16/02/2022 → Âm lịch ngày 16/1/2022

    Ngày 17/02/2022 → Âm lịch ngày 17/1/2022

    Ngày 20/02/2022 → Âm lịch ngày 20/1/2022

    Ngày 26/02/2022 → Âm lịch ngày 26/1/2022

    Ngày 28/02/2022 → Âm lịch ngày 28/1/2022

2.3. Chọn ngày mua nhà tháng 3/2022

    Ngày 01/03/2022 → Âm lịch ngày 29/1/2022

    Ngày 06/03/2022 → Âm lịch ngày 04/2/2022

    Ngày 09/03/2022 → Âm lịch ngày 07/2/2022

    Ngày 12/03/2022 → Âm lịch ngày 10/2/2022

    Ngày 14/03/2022 → Âm lịch ngày 12/2/2022

    Ngày 15/03/2022 → Âm lịch ngày 13/2/2022

    Ngày 21/03/2022 → Âm lịch ngày 19/2/2022

    Ngày 24/03/2022 → Âm lịch ngày 22/2/2022

    Ngày 26/03/2022 → Âm lịch ngày 24/2/2022

    Ngày 30/03/2022 → Âm lịch ngày 28/2/2022

2.4. Ngày mua nhà đẹp tháng 4 năm 2022

    Ngày 02/4/2022 → Âm lịch ngày 02/3/2022

    Ngày 04/4/2022 → Âm lịch ngày 04/3/2022

    Ngày 12/4/2022 → Âm lịch ngày 12/3/2022

    Ngày 19/4/2022 → Âm lịch ngày 19/3/2022

    Ngày 26/4/2022 → Âm lịch ngày 26/3/2022

>>> XEM THÊM <<<

Xem ngay danh sách ngày tốt thực hiện các công việc khác năm 2023

 Xem ngày nhậm chức  Xem ngày sửa nhà  Xem ngày bắt chó
 Xem ngày đặt bếp  Xem ngày thẩm mỹ  Xem ngày sửa mũi
 Xem ngày làm chuồng trại  Xem ngày đặt cửa chính  Xem ngày mua điện thoại
 Xem ngày mua vàng  Xem ngày bắt lợn  Xem ngày mua giường
 Xem ngày đăng ký kết hôn  Xem ngày ăn hỏi  Xem ngày bốc mộ
 Xem ngày chuyển nhà  Xem ngày an táng  Xem ngày ký hợp đồng
 Xem ngày treo bảng hiệu  Xem ngày đào giếng  Xem ngày nhập học
 Xem ngày đổ móng  Xem ngày khởi công  Xem ngày mua nhà

2.5. Xem ngày mua đất tháng 5 năm 2022

    Ngày 06/5/2022 → Âm lịch ngày 06/4/2022

    ngày 10/5/2022 → Âm lịch ngày 10/4/2022

    ngày 12/5/2022 → Âm lịch ngày 12/4/2022

    ngày 19/5/2022 → Âm lịch ngày 19/4/2022

    ngày 24/5/2022 → Âm lịch ngày 24/4/2022

    ngày 29/5/2022 → Âm lịch ngày 29/4/2022

2.6. Xem ngày mua nhà đất tháng 6/2022

    Ngày 04/6/2022 → Âm lịch ngày 06/5/2022

    Ngày 08/6/2022 → Âm lịch ngày 10/5/2022

    Ngày 10/6/2022 → Âm lịch ngày 12/5/2022

    Ngày 19/6/2022 → Âm lịch ngày 21/5/2022

    Ngày 26/6/2022 → Âm lịch ngày 28/5/2022

    Ngày 28/6/2022 → Âm lịch ngày 30/5/2022

2.7. Ngày mua nhà tốt đẹp trong tháng 7/2022

    Ngày 02/7/2022 → Âm lịch ngày 04/6/2022

    Ngày 06/7/2022 → Âm lịch ngày 08/6/2022

    Ngày 07/7/2022 → Âm lịch ngày 09/6/2022

    Ngày 08/7/2022 → Âm lịch ngày 10/6/2022

    Ngày 09/7/2022 → Âm lịch ngày 11/6/2022

    Ngày 13/7/2022 → Âm lịch ngày 15/6/2022

    Ngày 18/7/2022 → Âm lịch ngày 20/6/2022

    Ngày 27/7/2022 → Âm lịch ngày 29/6/2022

    Ngày 28/7/2022 → Âm lịch ngày 30/6/2022

    Ngày 30/7/2022 → Âm lịch ngày 02/7/2022

2.8. Ngày tốt mua nhà đất tháng 8/2022

    Ngày 01/8/2022 → Âm lịch ngày 04/7/2022

    Ngày 04/8/2022 → Âm lịch ngày 07/7/2022

    Ngày 08/8/2022 → Âm lịch ngày 11/7/2022

    Ngày 16/8/2022 → Âm lịch ngày 19/7/2022

    Ngày 17/8/2022 → Âm lịch ngày 20/7/2022

    Ngày 22/8/2022 → Âm lịch ngày 25/7/2022

    Ngày 25/8/2022 → Âm lịch ngày 28/7/2022

    Ngày 27/8/2022 → Âm lịch ngày 01/8/2022

    Ngày 30/8/2022 → Âm lịch ngày 04/8/2022

2.9. Xem ngày mua nhà tháng 9/2022

    Ngày 03/9/2022 → Âm lịch ngày 08/8/2022

    Ngày 04/9/2022 → Âm lịch ngày 09/8/2022

    Ngày 05/9/2022 → Âm lịch ngày 10/8/2022

    Ngày 10/9/2022 → Âm lịch ngày 15/8/2022

    Ngày 11/9/2022 → Âm lịch ngày 16/8/2022

    Ngày 14/9/2022 → Âm lịch ngày 19/8/2022

    Ngày 15/9/2022 → Âm lịch ngày 20/8/2022

    Ngày 16/9/2022 → Âm lịch ngày 21/8/2022

    Ngày 20/9/2022 → Âm lịch ngày 25/8/2022

    Ngày 21/9/2022 → Âm lịch ngày 26/8/2022

    Ngày 23/9/2022 → Âm lịch ngày 28/8/2022

    Ngày 26/9/2022 → Âm lịch ngày 01/9/2022

2.10. Chọn ngày mua nhà, mua đất tháng 10/2022

    Ngày 01/10/2022 → Âm lịch ngày 06/9/2022

    Ngày 04/10/2022 → Âm lịch ngày 09/9/2022

    Ngày 07/10/2022 → Âm lịch ngày 12/9/2022

    Ngày 10/10/2022 → Âm lịch ngày 15/9/2022

    Ngày 16/10/2022 → Âm lịch ngày 21/9/2022

    Ngày 19/10/2022 → Âm lịch ngày 24/9/2022

    Ngày 22/10/2022 → Âm lịch ngày 27/9/2022

    Ngày 24/10/2022 → Âm lịch ngày 29/9/2022

    Ngày 25/10/2022 → Âm lịch ngày 1/10/2022

    Ngày 30/10/2022 → Âm lịch ngày 6/10/2022

2.11. Ngày mua nhà, mua đất hợp phong thủy tháng 11/2022

    Ngày 01/11/2022 → Âm lịch ngày 08/10/2022

    Ngày 03/11/2022 → Âm lịch ngày 10/10/2022

    Ngày 04/11/2022 → Âm lịch ngày 11/10/2022

    Ngày 05/11/2022 → Âm lịch ngày 12/10/2022

    Ngày 08/11/2022 → Âm lịch ngày 15/10/2022

    Ngày 14/11/2022 → Âm lịch ngày 21/10/2022

    Ngày 17/11/2022 → Âm lịch ngày 24/10/2022

    Ngày 18/11/2022 → Âm lịch ngày 25/10/2022

    Ngày 22/11/2022 → Âm lịch ngày 29/10/2022

    Ngày 23/11/2022 → Âm lịch ngày 30/10/2022

    Ngày 27/11/2022 → Âm lịch ngày 04/11/2022

2.12. Xem ngày mua nhà đất tháng 12/2022

    Ngày 02/12/2022 → Âm lịch ngày 09/11/2022

    Ngày 04/12/2022 → Âm lịch ngày 11/11/2022

    Ngày 05/12/2022 → Âm lịch ngày 12/11/2022

    Ngày 08/12/2022 → Âm lịch ngày 15/11/2022

    Ngày 09/12/2022 → Âm lịch ngày 16/11/2022

    Ngày 10/12/2022 → Âm lịch ngày 17/11/2022

    Ngày 17/12/2022 → Âm lịch ngày 24/11/2022

    Ngày 22/12/2022 → Âm lịch ngày 29/11/2022

    Ngày 24/12/2022 → Âm lịch ngày 02/12/2022

    Ngày 28/12/2022 → Âm lịch ngày 06/12/2022

3. [BẬT MÍ] Cách xem ngày mua đất, mua nhà sao cho đúng

3.1. Xem ngày mua đất theo tuổi

Theo phong thủy, việc mua đất, mua nhà không thể tiến hành một cách tùy tiện mà cần phải xem xét kỹ lưỡng. Trong đó, yếu tố đầu tiên gia chủ cần quan tâm là năm nào tốt cho việc mua bán này. Bởi nếu không xem xét kỹ mà mua nhà vào những năm hạn của gai chủ thì công việc sẽ không được thuận lợi, hanh thông. Theo đó, gia chủ cần tránh mua đất, mua nhà vào các năm có hạn: Tam Tai, Kim Lâu, Hoang Ốc.

3.2. Xem ngày mua đất theo cung Hoàng Đạo

Như chúng ta đã biết, trong một năm sẽ có những ngày là ngày Hoàng Đạo và ngày Hắc Đạo. Đối với những việc trọng đại, gia chủ chỉ nên tiến hành vào những ngày Hoàng Đạo hợp với tuổi của mình.

Để biết được hôm nào là ngày Hoàng Đạo, hôm nào là ngày Hắc Đạo, bạn có thể dựa vào cuốn “Lịch vạn sự” để tra cứu. Trong cuốn này thường ghi rất rõ từng ngày và từng giờ Hoàng Đạo nên rất tiện cho người xem.

3.3. Tránh những ngày xấu, đại kỵ

Bên cạnh ngày tốt thì đương nhiên cũng sẽ có những ngày xấu. Vào những ngày nay, người ta thường tránh không thực hiện những việc lớn để tránh gặp những điều rủi ro, xui xẻo.

Để chọn ngày tốt mua đất, mua nhà, bạn có thể loại bỏ đi những ngày xấu, ngày đại kỵ trong tháng. Một số ngày xấu gia chủ nên tuyệt đối tránh khi mua đất hoặc mua nhà bao gồm: ngày Bách Kỵ, ngày Tam Nương, ngày Nguyệt Kỵ, ngày Tứ Ly, ngày Tứ Qúy Kỵ, ngày Tam Sa Đát, ngày sát chủ,...

3.4. Xem ngày mua đất dựa trên các chuyên gia

Nếu không thể tự mình xem được ngày tốt mua đất, mua nhà, gia chủ có thể nhờ đến sự trợ giúp của các chuyên gia phong thủy. Với sự am hiểu về lĩnh vực phong thủy cùng với nhiều năm kinh nghiệm của mình, các chuyên gia sẽ tư vấn giúp bạn một cách trọn vẹn và đáng tin cậy nhất. Từ đó, giúp bạn an tâm hơn khi thực hiện việc mua đất, mua nhà. 

4. Những điều cần lưu ý khi xem ngày mua đất, mua nhà

Để cho công việc mua đất, mua nhà được diễn ra thuận lợi, hanh thông, bạn cần lưu ý một số điều sau đây:

  • Nếu bạn chọn được một một căn nhà ưng ý vào đúng năm hạn thì vẫn có thể mua được. Tuy nhiên, bạn không nên nhập trạch vào năm đó mà nên cố gắng đợi đến khi qua năm hạn thì mới chọn ngày tốt để nhập trạch.
  • Trong trường hợp bạn cần mượn tuổi mua nhà thì nên chọn những người có tuổi thọ cao, có phúc lộc dồi dào và con cháu ngoan hiền, hiếu thuận,...

Xem ngày mua nhà, mua đất là điều vô cùng quan trọng trong phong thủy và đời sống tâm linh của người Việt. Hy vọng với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ, bạn đã hiểu hơn về cách xem ngày tốt để mua đất hoặc mua nhà.

Nguồn: Ngaydep.net

Thủy Phạm

Chào các bạn mình là Thủy Phạm - Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xem số coi bói tư vấn hỗ trợ xử lý các vấn đề về Xem ngày tốt - Rước tài lộc, đón vận may tới

Có thể bạn quan tâm

Bài viết mới nhất