Xem ngày tốt ăn hỏi như nào để thuận vợ thuận chồng, hạnh phúc

Mở ra
Mục lục

Kết hôn, ăn hỏi, làm thủ tục đăng ký kết hôn là những việc quan trọng trong lễ cưới. Các ngày này phải được diễn ra vào ngày tốt và hợp với tuổi vợ chồng. Bởi vậy việc xem ngày ăn hỏi là vô cùng cần thiết. Vậy bạn đã biết cách xem ngày tốt ăn hỏi, nạp tài hay chưa? Cùng theo dõi chi tiết trong bài viết dưới đây.

Xem ngày nào tốt ăn hỏi để vợ chồng được hòa thuận, êm ấm

1. Ngày ăn hỏi, nạp tài là ngày gì? Tại sao phải xem ngày tốt ăn hỏi?

Lễ ăn hỏi hay còn gọi là lễ đính hôn của được diễn ra vào trước vào ngày của cô dâu và chú rể. Đây là một nghi thức truyền thống trong thủ tục cưới hỏi của người dân Việt. Đây là ngày mà chính thức 2 bên nhà trai nhà gái ngỏ lời để xin gả con chuẩn bị cho lễ thành hôn về sau, đây là một nghi lễ quan trọng và thể thiếu.

Bởi vậy ngày ăn hỏi có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống sau này của vợ chồng. Nếu chọn vào ngày lành tháng tốt giúp cho mọi việc được diễn ra may mắn, thuận lợi, cuộc sống gia đình hạnh phúc.Nhưng nếu chọn vào những ngày đại kỵ ngày xấu có thể gia đình có nhiều mâu thuẫn, cãi vã.

>>> XEM THÊM <<<

2. Danh sách ngày tốt ăn hỏi 12 tháng năm 2024

2.1. Ngày cưới tốt tháng 1 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 2 năm 2024
Thứ Hai, Ngày 12/2/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 3/1/2024
Thứ Sáu, Ngày 16/2/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 7/1/2024
Thứ Bảy, Ngày 17/2/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 8/1/2024
Chủ Nhật, Ngày 18/2/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 9/1/2024

2.2. Ngày cưới tốt tháng 2 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 3 năm 2024
Chủ Nhật, Ngày 10/3/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 1/2/2024
Thứ Hai, Ngày 11/3/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/2/2024
Thứ Tư, Ngày 13/3/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 4/2/2024

2.3. Ngày cưới tốt tháng 3 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 4 năm 2024
Thứ Sáu, Ngày 12/4/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 4/3/2024
Chủ Nhật, Ngày 14/4/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 6/3/2024
Thứ Hai, Ngày 15/4/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 7/3/2024
Thứ Tư, Ngày 17/4/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 9/3/2024
Thứ Năm, Ngày 18/4/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 10/3/2024

>>> XEM THÊM <<<

Xem ngay danh sách ngày tốt thực hiện các công việc khác năm 2024

 Xem ngày nhậm chức  Xem ngày sửa nhà  Xem ngày bắt chó
 Xem ngày đặt bếp  Xem ngày thẩm mỹ  Xem ngày sửa mũi
 Xem ngày làm chuồng trại  Xem ngày đặt cửa chính  Xem ngày mua điện thoại
 Xem ngày mua vàng  Xem ngày bắt lợn  Xem ngày mua giường
 Xem ngày đăng ký kết hôn  Xem ngày an táng  Xem ngày bốc mộ
 Xem ngày chuyển nhà  Xem ngày mua đất  Xem ngày ký hợp đồng
 Xem ngày treo bảng hiệu  Xem ngày đào giếng  Xem ngày nhập học
 Xem ngày đổ móng  Xem ngày khởi công  Xem ngày mua nhà

2.4. Ngày cưới tốt tháng 4 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 5 năm 2024
Thứ Tư, Ngày 8/5/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 1/4/2024
Thứ Năm, Ngày 9/5/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/4/2024
Thứ Sáu, Ngày 10/5/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 3/4/2024
Thứ Hai, Ngày 13/5/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 6/4/2024

2.5. Ngày cưới tốt tháng 5 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 6 năm 2024
Thứ Sáu, Ngày 7/6/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/5/2024
Chủ Nhật, Ngày 9/6/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 4/5/2024
Thứ Tư, Ngày 12/6/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 7/5/2024
Thứ Năm, Ngày 13/6/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 8/5/2024
Thứ Bảy, Ngày 15/6/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 10/5/2024

2.6. Ngày cưới tốt tháng 6 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 7 năm 2024
Thứ Bảy, Ngày 6/7/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 1/6/2024
Thứ Tư, Ngày 10/7/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 5/6/2024
Thứ Bảy, Ngày 13/7/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 8/6/2024
Chủ Nhật, Ngày 14/7/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 9/6/2024
Thứ Hai, Ngày 15/7/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 10/6/2024

2.7. Ngày cưới tốt tháng 7 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 8 năm 2024
Thứ Hai, Ngày 5/8/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/7/2024
Thứ Ba, Ngày 6/8/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 3/7/2024
Thứ Tư, Ngày 7/8/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 4/7/2024
Thứ Sáu, Ngày 9/8/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 6/7/2024

2.8. Ngày cưới tốt tháng 8 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 9 năm 2024
Thứ Hai, Ngày 2/9/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 30/7/2024
Thứ Tư, Ngày 4/9/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/8/2024

2.9. Ngày cưới tốt tháng 9 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 11 năm 2024
Thứ Bảy, Ngày 5/10/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 3/9/2024
Chủ Nhật, Ngày 6/10/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 4/9/2024
Thứ Hai, Ngày 7/10/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 5/9/2024
Thứ Ba, Ngày 8/10/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 6/9/2024
Thứ Tư, Ngày 9/10/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 7/9/2024
Thứ Sáu, Ngày 11/10/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 9/9/2024
Chủ Nhật, Ngày 13/10/2024 ➪ Âm lịch: 11/9/2024

2.10. Ngày cưới tốt tháng 10 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 12 năm 2024
Thứ Bảy, Ngày 2/11/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/10/2024
Thứ Sáu, Ngày 8/11/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 8/10/2024
Chủ Nhật, Ngày 10/11/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 10/10/2024
Thứ Hai, Ngày 11/11/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 11/10/2024
Thứ Ba, Ngày 12/11/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 12/10/2024
Thứ Sáu, Ngày 15/11/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 15/10/2024
Thứ Bảy, Ngày 16/11/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 16/10/2024

2.11. Ngày cưới tốt tháng 11 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 12 năm 2024
Chủ Nhật, Ngày 1/12/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 1/11/2024
Thứ Hai, Ngày 2/12/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 2/11/2024
Thứ Tư, Ngày 4/12/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 4/11/2024
Thứ Năm, Ngày 5/12/2024 ➪ Âm lịch: Ngày 5/11/2024

2.12. Ngày cưới tốt tháng 12 năm 2024 âm lịch

Dương lịch tháng 1 năm 2025
Thứ Tư, Ngày 1/1/2025 ➪ Âm lịch: Ngày 2/12/2024
Thứ Sáu, Ngày 3/1/2025 ➪ Âm lịch: Ngày 4/12/2024
Thứ Tư, Ngày 8/1/2025 ➪ Âm lịch: Ngày 9/12/2024
Thứ Năm, Ngày 9/1/2025 ➪ Âm lịch: Ngày 10/12/2024
Chủ Nhật, Ngày 12/1/2025 ➪ Âm lịch: Ngày 13/12/2024
Thứ Tư, Ngày 15/1/2025 ➪ Âm lịch: Ngày 16/12/2024

3. Xem ngày ăn hỏi như nào cho đúng

Người xưa đã có câu “lấy vợ xem tuổi đàn bà, làm nhà xem tuổi đàn ông”chính vì vậy việc xem ngày kết hôn, ăn hỏi đều dựa vào tuổi của phụ nữ để xem. Từ các nghi lễ, thủ tục trong lễ cưới đều nên chọn vào những năm không phạm vào Kim Lâu mới được tốt.

Theo quan niệm xưa tuổi Kim Lâu nếu kết hôn sẽ rất kỵ bởi thế mà đã có câu 

“Một, Ba, Sáu, Tám Kim Lâu

Làm nhà, cưới vợ, tậu trâu thì đừng”

Nếu đám cưới được tổ chức vào năm Kim Lâu thì sẽ gặp rất nhiều vận hạn, cuộc sống gia đình vì thế mà khó khăn, trắc trở rất nhiều. Kim Lâu không chỉ đại kỵ với bản thân người phụ nữ, ảnh hưởng đến chồng, còn kỵ với con cái và gia súc, vật nuôi trong nhà. Chính vì vậy hạn Kim Lâu không nên làm việc quan trọng đặc biệt là cưới hỏi, ăn hỏi.

Nếu việc cưới xin phải diễn ra vào năm Kim Lâu thì cần phải chờ qua tiết Đông Chí được tính là sang năm mới có thể tiến hành hôn lễ mà không vướng vào vận hạn.

3.1. Xem ngày ăn hỏi, nạp tài phải là ngày tốt

Đây là ngày quan trọng, ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình vợ chồng vì thế ngày ăn hỏi phải được diễn ra vào ngày tốt là những ngày có sao tốt chiếu. Cách này sẽ giúp cho công việc được thuận lợi, suôn sẻ, mọi sự hanh thông. Tuyệt đối tránh các ngày có sao xấu chiếu như: Sát Chủ, Không Phòng, Không Sàng, Tứ Thời Cô Quả, Kiếp Sát,...chủ những điều bất lợi.

Ngoài ra lễ ăn hỏi cần tránh vào các ngày xấu đại kỵ như ngày Tam Nương, Nguyệt Kỵ, Thiên Đả, Thiên Lôi, Tam Cường, Sát Chủ, Thiên Ma. Nếu xét theo ngày trong Thập Nhị Kiến Trừ cần tránh các ngày trực như: Phá, Kiên, Bình, Thu.

3.2. Xem ngày dạm ngõ, ăn hỏi không được xung với tuổi cô dâu

Việc xem ngày tốt ăn hỏi, nạp tài cần xem dựa trên tuổi cô dâu, ngày được chọn phải tương sinh hòa hợp. Tránh ngũ hành, thiên can, địa chi xung khắc với tuổi cô dâu chủ những điều không may mắn, ảnh hưởng đến cuộc sống và hạnh phúc sau này.

3.3. Tiến hành nạp tài, ăn hỏi vào giờ hoàng đạo

Bên cạnh việc chọn được năm tốt, ngày tốt thì khi tiến hành lễ ăn hỏi cần chọn được giờ tốt, là những giờ hoàng đạo trong ngày hợp với tuổi cô dâu và chú rể.

Một ngày có 12 giờ được chia thành 6 giờ hoàng đạo và 6 giờ hắc đạo phải chọn giờ hoàng đạo để xuất hành. Đặc biệt người xưa có quan niệm “đi giờ hơn về giờ kém” cần thực hiện đúng và không để ra sai sót gì.

Ngoài ra có thể tính giờ theo Lục Diệu chọn vào những giờ đại cát như: Tiểu Cát, Tốc Hỷ, Đại An để tiến hành tránh các giờ xấu như Lưu Niên, Không Vong, Xích Khẩu chủ gặp sự cố, không may mắn, việc khó thành.

4. Thủ tục lễ ăn hỏi như thế nào

Các thủ tục lễ ăn hỏi từ dân gian tới thời hiện đại đều được làm theo trình tự sau:

  • Rước tráp lễ: Bưng tráp lễ là một thủ tục quan trọng và không thể thiếu trong lễ ăn hỏi. Đây là những sính lễ mà bên nhà gái đã thách cưới yêu cầu nhà trai phải đáp ứng đầy đủ trước khi xin dâu. Tráp lễ thường sẽ là số lẻ có thể là 5-7-9 không được dùng chẵn. Đội bê đỡ tráp phải là nam nữ chưa lập gia đình thực hiện. 
  • Nhận tráp lễ: Nhà gái sẽ cùng gia đình nhận tráp lễ trầu cau, rượu thuốc,... 
  • Thắp hương cúng gia tiên: Đây là nghi thức quan trọng mang ý nghĩa thông báo và xin phép tổ tiên nhà trai đến xin cưới gả. 
  • Bàn chuyện cưới hỏi: Hai gia đình gặp mặt, những người đại diện của 2 bên sẽ thưa chuyện và đặt vấn đề xin cưới, chọn ngày lành tháng tốt để đến xin dâu và đón dâu về nhà trai chính thức lên duyên vợ chồng. 
  • Đáp lễ: Sau khi đã bàn bạc và kết thúc các thủ tục nghi lễ ăn hỏi, nhà gái sẽ trả lễ lại nhà trai 1 phần những sính lễ được mang đến là một ít chè, trầu cau, bánh trái,...

Bài viết trên đây của Ngaydep.net đã hướng dẫn bạn cách xem ngày tốt ăn hỏi cũng như lý do lại sao phải xem ngày tốt để thực hiện. Mong rằng qua những chia sẻ này bạn sẽ sớm chọn được ngày tốt để làm lễ ăn hỏi được may mắn và thuận lợi.

Thủy Phạm

Chào các bạn mình là Thủy Phạm - Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xem số coi bói tư vấn hỗ trợ xử lý các vấn đề về Xem ngày tốt - Rước tài lộc, đón vận may tới

Có thể bạn quan tâm

Bài viết mới nhất