Chọn ngày tốt cưới hỏi là một việc mà được rất nhiều bậc phụ huynh quan tâm. Chuyện cưới hỏi đó không chỉ là chuyện một người con gái được gả đi mà nó còn là chuyện của cả 2 bên họ hàng, là chuyện làm ăn, sinh con đẻ cái của 2 người sau đó. Vì thế cần phải chọn ngày đẹp cưới hỏi. Bài viết dưới đây, Ngày đẹp sẽ giúp các bạn cách chọn ngày đẹp cưới hỏi giúp vợ chồng có một cuộc sống hoà thuận, vui vẻ, hạnh phúc nhiều tài lộc. 

              

1. Tại sao nên chọn ngày tốt cưới hỏi theo tuổi vợ chồng? 

Cưới hỏi là chuyện trọng đại của cả một đời người, vì vậy việc xem và chọn ngày tốt để cưới hỏi và kết hôn là việc được các bậc cha mẹ hết sức quan tâm. Vậy làm sao để chọn được ngày tốt cưới hỏi để vợ chồng làm ăn phát đạt thuận lợi trong làm ăn, sinh con đẻ cái. Bởi việc lấy chồng, lấy vợ không chỉ ảnh hưởng đến việc bạn lấy một người mà còn là chuyện làm ăn, tiền tài,..của cả 2 nữa. 

Nếu bạn tổ chức đám cưới vào ngày tốt thì đời sống vợ chồng trăm năm hạnh phúc, viên mãn trọn vẹn. Nhưng nếu tổ chức vào ngày xấu thì rất dễ bị đổ vỡ, gia đình ly tán,...

2. Chọn ngày tốt cưới hỏi theo tháng trong năm 2022

2.1. Chọn ngày đẹp cưới hỏi tháng 1/2023

                            Ngày tốt cưới hỏi tháng 1                     

 • Chủ nhật, ngày 1/1/2023 tức ngày 10/12/2022 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 3/1/2023 tức ngày 12/12/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 5/1/2023 tức ngày 14/12/2022 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 6/1/2023 tức ngày 15/12/2022 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 13/1/2023 tức ngày 22/12/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 15/1/2023 tức ngày 24/12/2022 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 17/1/2023 tức ngày 26/12/2022 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 18/1/2023 tức ngày 27/12/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 26/1/2023 tức ngày 5/1/2023 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 28/1/2023 tức ngày 7/1/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 30/1/2023 tức ngày 9/1/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 31/1/2023 tức ngày 10/1/2023 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 7/1/2023 tức ngày 16/12/2022 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 11/1/2023 tức ngày 20/12/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 19/1/2023 tức ngày 28/12/2022 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 23/1/2023 tức ngày 2/1/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 24/1/2023 tức ngày 3/1/2023 Âm lịch

2.2. Ngày đẹp cưới hỏi tháng 2/2023

                                  Ngày tốt cưới hỏi tháng 2

 • Thứ tư, ngày 1/2/2023 tức ngày 11/1/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 7/2/2023 tức ngày 17/1/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 9/2/2023 tức ngày 19/1/2023 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 11/2/2023 tức ngày 21/1/2023 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 12/2/2023 tức ngày 22/1/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 13/2/2023 tức ngày 23/1/2023 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 19/2/2023 tức ngày 29/1/2023 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 22/2/2023 tức ngày 3/2/2023 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 25/2/2023 tức ngày 6/2/2023 Âm lịch

2.3. Chọn ngày tốt kết hôn tháng 3/2023

                            Ngày tốt cưới hỏi tháng 3

 • Thứ tư, ngày 1/3/2023 tức ngày 10/2/2023 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 3/3/2023 tức ngày 12/2/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 6/3/2023 tức ngày 15/2/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 9/3/2023 tức ngày 18/2/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 13/3/2023 tức ngày 22/2/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 21/3/2023 tức ngày 16/2/2022 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 25/3/2023 tức ngày 4/2/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 27/3/2023 tức ngày 6/2/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 30/3/2023 tức ngày 9/2/2023 Âm lịch

2.4. Xem ngày tốt kết hôn tháng 4/2023

                                  Ngày tốt cưới hỏi tháng 4

 • Chủ nhật, ngày 2/4/2023 tức ngày 12/2/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 6/4/2023 tức ngày 16/2/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 11/4/2023 tức ngày 21/2/2023 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 14/4/2023 tức ngày 24/2/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 18/4/2023 tức ngày 28/2/2023 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 21/4/2023 tức ngày 2/3/2023 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 26/4/2023 tức ngày 7/3/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 27/4/2023 tức ngày 8/3/2023 Âm lịch

2.5. Chọn ngày tốt cưới hỏi tháng 5/2023

                                 Ngày tốt cưới hỏi tháng 5

 • Thứ tư, ngày 3/5/2023 tức ngày 14/3/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 9/5/2023 tức ngày 20/3/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 15/5/2023 tức ngày 26/3/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 18/5/2023 tức ngày 29/3/2023 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 21/5/2023 tức ngày 3/4/2023 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 26/5/2023 tức ngày 8/4/2023 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 31/5/2023 tức ngày 13/4/2023 Âm lịch

2.6. Chọn ngày tốt cưới hỏi trong tháng 6/2023

                                 Ngày tốt cưới hỏi tháng 6

 • Thứ ba, ngày 6/6/2023 tức ngày 19/4/2023 Âm lịch)
 • Thứ tư, ngày 7/6/2023 tức ngày 20/4/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 12/6/2023 tức ngày 25/4/2023 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 14/6/2023 tức ngày 27/4/2023 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 25/6/2023 tức ngày 8/5/2023 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 26/6/2023 tức ngày 9/5/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 27/6/2023 tức ngày 10/5/2023 Âm lịch

2.7. Chọn ngày tốt cưới hỏi tháng 7/2023

                                Ngày tốt cưới hỏi tháng 7

 • Thứ bảy, ngày 8/7/2023 tức ngày 21/5/2023 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 9/7/2023 tức ngày 22/5/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 20/7/2023 tức ngày 3/6/2023 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 25/7/2023 tức ngày 8/6/2023 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 26/7/2023 tức ngày 9/6/2023 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 27/7/2023 tức ngày 10/6/2023 Âm lịch

2.8. Xem ngày tốt cưới hỏi tháng 8/2023

                          Ngày tốt cưới hỏi tháng 8

 • Thứ ba, ngày 2/8/2022 tức ngày 5/7/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 7/8/2022 tức ngày 10/7/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 14/8/2022 tức ngày 17/7/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 18/8/2022 tức ngày 21/7/2022 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 19/8/2022 tức ngày 22/7/2022 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 26/8/2022 tức ngày 29/7/2022 Âm lịch

2.9. Ngày tốt cưới hỏi tháng 9/2022

                                     Ngày tốt cưới hỏi tháng 9

 • Thứ năm, ngày 1/9/2022 tức ngày 6/8/2022 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 7/9/2022 tức ngày 12/8/2022 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 13/9/2022 tức ngày 18/8/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 18/9/2022 tức ngày 23/8/2022 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 19/9/2022 tức ngày 24/8/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 25/9/2022 tức ngày 30/8/2022 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 26/9/2022 tức ngày 1/9/2022 Âm lịch

2.10. Ngày cưới đẹp tháng 10/2022

                                     Ngày tốt cưới hỏi tháng 10

 • Chủ nhật, ngày 2/10/2022 tức ngày 7/9/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 6/10/2022 tức ngày 11/9/2022 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 8/10/2022 tức ngày 13/9/2022 Âm lịch
 • Thứ sáu, ngày 14/10/2022 tức ngày 19/9/2022 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 18/10/2022 tức ngày 23/9/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 20/10/2022 tức ngày 25/9/2022 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 25/10/2022 tức ngày 1/10/2022 Âm lịch

2.11. Ngày cưới đẹp tháng 11/2022

                         Ngày tốt cưới hỏi tháng 11

 • Thứ ba, ngày 1/11/2022 tức ngày 8/10/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 6/11/2022 tức ngày 13/10/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 13/11/2022 tức ngày 20/10/2022 Âm lịch
 • Thứ hai, ngày 14/11/2022 tức ngày 21/10/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 17/11/2022 tức ngày 24/10/2022 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 19/11/2022 tức ngày 26/10/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 24/11/2022 tức ngày 1/11/2022 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 26/11/2022 tức ngày 3/11/2022 Âm lịch

2.12. Ngày cưới đẹp tháng 12/2022

                             Ngày tốt cưới hỏi tháng 12

 

 • Thứ ba, ngày 6/12/2022 tức ngày 13/11/2022 Âm lịch
 • Thứ tư, ngày 7/12/2022 tức ngày 14/11/2022 Âm lịch
 • Thứ năm, ngày 8/12/2022 tức ngày 15/11/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 18/12/2022 tức ngày 25/11/2022 Âm lịch
 • Thứ ba, ngày 20/12/2022 tức ngày 27/11/2022 Âm lịch
 • Thứ bảy, ngày 24/12/2022 tức ngày 2/12/2022 Âm lịch
 • Chủ nhật, ngày 25/12/2022 tức ngày 3/12/2022 Âm lịch

>>> Xem thêm: Ngày tốt thực hiện các công việc khác #THUẬN LỢI, MAY MẮN

DANH SÁCH 
 Ngày tốt mua vàng  Xem ngày tốt xấu 
 Ngày tốt sửa mũi  Ngày tốt mua điện thoại
 Xem ngày sửa nhà  Xem ngày đặt cửa chính
 Ngày tốt thẩm mỹ  Xem ngày đặt bếp
 Xem ngày nhận chức  Xem ngày an táng
 Xem ngày làm chuồng trại  Ngày tốt bắt lợn
 Ngày tốt khai trương   Ngày tốt mua xe

 

3. Cách xem ngày tốt cưới hỏi năm 2022 2023 

3.1. Chọn ngày tốt cưới hỏi xem năm tuổi cô dâu

Việc cô dâu kiêng cưới vào năm tuổi Kim Lâu là hết sức quan trọng. Có thể hiểu đơn giản là người phụ nữ sẽ có những năm tuổi Kim Lâu, và những năm này các cô dâu nên kiêng tránh đám cưới (trừ trường hợp bất khả kháng). Bởi dân gian ta quan niệm rằng cưới vào năm này vợ chồng sẽ không hoà thuận, hay cãi cọ xảy ra mâu thuẫn với nhau, cuộc sống không được hạnh phúc. 

Xem ngày cưới hỏi là xem theo Âm lịch, ngày kết thúc năm Kim Lâu của cô dâu chính là ngày Đông Chí, rơi vào khoảng giữa tháng cuối năm Kim Lâu. Nếu trong trường hợp phải tổ chức cưới hỏi trong năm này thì người nhà sẽ lựa chọn ngày tháng hợp tuổi cô dâu và chú rể sau ngày Đông Chí. 

3.2. Chọn ngày tốt cưới hỏi tránh năm Hung niên của cô dâu và chú rể 

3.2.1.  Với cô dâu

Tuổi con giáp địa chỉ cô dâu

Năm hung niên

Mão  

Sửu

Dần

Dần

Sửu

Mão

Thìn

Hợi

Tỵ

Tuất

Ngọ

Dậu

Mùi 

Thân

Thân

Mùi

Dậu

Ngọ

Tuất

Tỵ

Hợi

Thìn 

 

3.2.2. Với chú rể 

 

Tuổi con giáp địa chỉ chú rể

Năm hung niên

Mùi

Sửu

Thân

Dần

Dậu

Mão

Tuất

Thìn

Hợi

Tỵ

Ngọ

Sửu

Mùi 

Dần 

Thân

Mão

Dậu

Thìn

Tuất

Tỵ

Hợi

Ngọ

 

3.3. Chọn ngày tháng hợp tuổi với cô dâu 

 

Sau khi xem và loại bỏ năm không hợp tuổi với cô dâu thì việc chọn ngày tốt cưới hỏi sẽ được xem chi tiết qua bảng dưới đây:

Năm tuổi con gái

xuất giá

Tháng

đại lợi

Phòng tiểu lợi mai nhân

Phòng

ông cô

Phòng

phụ mẫu

Phòng

phu chủ

Phòng

nữ thân

Sửu – Mùi

05-11

04-10

02-08

02-08

01-07

05-12

Dần – Thân

07-08

03-09

04-10

05-11

06-12

01-07

Mão – Dậu

01-07

06-12

05-11

04-10

03-09

02-08

Thìn – Tuất

04-10

05-11

06-12

01-07

02-08

03-09

Tỵ – Hợi

03-09

02-08

01-07

06-12

05-11

04-10

Tý – Ngọ

06-12

01-07

02-08

03-09

04-10

05-11

 

Trong đó các thuật ngữ bên trên được hiểu như sau:

 • Tháng đại lợi: là tháng đẹp hợp tuổi cưới của cô dâu, tháng này là tháng các cặp đôi nên cưới.
 • Phòng ông cô: cô dâu tránh gặp cha mẹ chồng khi rước dâu
 • Phòng tiểu lợi hại thân: tháng không tốt, không nên chọn các tháng này để cưới hỏi. 
 • Phòng phu chủ: cô dâu tránh mặt đàn ông khi rước dâu
 • Phòng phụ mẫu: cô dâu tránh gặp cha mẹ đẻ khi rước dâu
 • Phòng nữ thân: cô dâu tránh mặt phụ nữ khi rước dâu

Ví dụ: Nếu cô dâu tuổi Thìn thì ngày đẹp để cưới là tháng 4, nếu phải cưới vào tháng 1 thì cô dâu tránh gặp cha mẹ đẻ khi rước dâu. Tương như các tuổi khác khi xem các bạn chỉ việc đối chiếu theo bảng trên để nắm được thông tin của việc chọn ngày cưới. 

3.4. Cách chọn ngày giờ đẹp, khung giờ Hoàng đạo 

3.4.1. Ngày và giờ Hoàng đạo 

Chọn ngày tốt cưới hỏi hợp tuổi, vợ chồng cũng cần phải xem ngày và giờ Hoàng đạo. Người Việt ta quan niệm rằng nếu cưới vào ngày, giờ này thì sẽ được ban phước lành, đời sống vợ chồng hòa thuận, hạnh phúc làm ăn phát đạt. 

3.4.2. Ngày và giờ Hắc đạo

Nếu giờ và ngày Hoàng Đạo đem lại phúc lành, may mắn, phát đạt cho vợ chồng thì ngày và giờ Hắc đạo lại ngược lại. Tại giờ Hắc đạo sẽ có những vị thần ác cai trị. Và nếu chọn những ngày, giờ này để cưới xin thì mọi chuyện không được thuận lợi, đời sống vợ chồng không hạnh phúc. Sau đây, Ngaydep xin chia sẻ một số ngày, giờ Hắc đạo trong tháng mà bạn cần phải tránh chọn để tổ chức đám hỏi, đám cưới:

 • Ngày Tam Cương sẽ rơi vào các ngày 8, 18, 28 của mỗi tháng
 • Ngày Tam Nương là các ngày 3, 7, 13, 18, 22, 27 của mỗi tháng
 • Ngày Thiên Lôi là ngày Tý của tháng 1 và tháng 7, ngày Ngọ của tháng 4 và tháng 10, ngày Thân của tháng 5 và tháng 11, ngày Tuất của tháng 6 và tháng 12
 • Ngày Thiên Đả là ngày Dần, Sửu, Tuất của tháng 1, 2, 3, ngày Tý, Thìn, Hợi của tháng 4, 5, 6; ngày Ngọ, Mão, Tý của tháng 7, 8, 9; Ngày Mùi, Thìn, Dậu của tháng 10, 11, 12.

3.5. Danh sách ngày tốt cưới hỏi theo tuổi vợ chồng năm 2023 2022

DANH SÁCH 
 Xem ngày tốt cưới tuổi Canh Thìn 2000  Xem ngày tốt cưới tuổi Tân Tỵ 2001
 Xem ngày tốt cưới tuổi Nhâm Ngọ 2002  Xem ngày tốt cưới tuổi Quý Mùi 2003
 Xem ngày tốt cưới tuổi Giáp Thân 2004  Xem ngày tốt cưới hỏi tuổi Ất Dậu 2005
 Xem ngày tốt cưới tuổi Kỷ Mão 1999  Xem ngày tốt cưới tuổi Mậu Dần 1998
 Xem ngày tốt cưới tuổi Đinh Sửu 1997  Xem ngày tốt cưới tuổi Bính Tý 1996
 Xem ngày đẹp kết hôn tuổi Ất Hợi 1995  Xem ngày đẹp kết hôn tuổi Giáp Tuất 1994
 Xem ngày đẹp kết hôn tuổi Quý Dậu 1993  Xem ngày đẹp kết hôn tuổi Nhâm Thân 1992
 Xem ngày đẹp kết hôn tuổi Tân Mùi 1991  Xem ngày đẹp kết hôn tuổi Canh Ngọ 1990
 Xem ngày đẹp kết hôn tuổi Kỷ Tỵ 1989  Xem ngày tốt kết hôn tuổi Mậu Thìn 1988
 Xem ngày tốt kết hôn tuổi Đinh Mão 1987  Xem ngày tốt cưới tuổi Bính Dần 1986

 

4. # Nên tránh khi chọn ngày tốt cưới hỏi theo tuổi vợ chồng 

 • Khi xem ngày đẹp cưới hỏi, kết hôn theo ngày tháng năm sinh cũng cần để ý thời tiết để có những phương án dự phòng trong khâu chuẩn bị.
 • Tuyệt đối tránh tổ chức hôn lễ ngay sau khi gia đình có đại tang, điều đó không hợp văn hóa tôn sư trọng đạo của người Việt Nam.
 • Chọn giờ cưới hỏi, đưa rước dâu cũng cần cân nhắc đến các khung giờ dễ bị tắc đường.
 • Nên mời những người tính khí hào sảng, vui vẻ, con cháu hòa thuận, đông vui đến tham dự hôn lễ.

Chọn ngày tốt cưới hỏi là một trong những việc quan trọng nên làm ở tất cả các cặp đôi để có một đám cưới viên mãn, may mắn. Trên đây là cách chọn ngày đẹp cưới hỏi và tổng hợp danh sách những ngày tốt nên đám cưới mà Ngày đẹp đã tổng hợp, chúc cô dâu và chú rể chọn được ngày ưng ý, đời sống vợ chồng viên mãn hạnh phúc. 

 

[Chi Tiết] Xem ngày cưới tuổi Ất Hợi năm 2023 #Hạnh phúc bền chặt

Xem ngày cưới tuổi Ất Hợi năm 2023, Tuổi Ất Hợi cưới ngày nào tốt năm 2023, Xem ngày kết hôn tuổi 1995 năm 2023, Xem ngày cưới nam nữ tuổi Ất Hợi 1995