Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 giúp tài lộc HANH THÔNG

Mở ra
Mục lục

Nên chọn ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 như thế nào? Việc tìm hiểu thêm về các yếu tố phong thủy như hướng, giờ để chọn được ngày tốt nhất cho chuyến đi của mình là rất quan trọng. Theo quan niệm từ xa xưa đến nay của ông cha ta, trước khi thực hiện một công việc nào đó quan trọng đều phải chọn ngày giờ tốt để bắt đầu, với mong muốn mọi chuyện hanh thông, thuận lợi, gặp nhiều may mắn. 

Nếu bạn đang có dự định hay kế hoạch về một chuyến đi quan trọng, thì bài viết này sẽ chia sẻ cung cấp cho bạn thông tin về những ngày tốt xuất hành trong tháng 5 năm 2024 để bạn có yên tâm xuất hành và gặp nhiều may mắn.

>>> XEM THÊM <<< 

Ngày đẹp xuất hành tháng 5 năm 2023

Chọn ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 - Đúng ngày tài lộc sẽ tới

1. Danh sách ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 đem lại may mắn

Thứ tư, ngày 1/5/2024 nhằm ngày 23/3/2024 Âm lịch

 • Ngày ẤT SỬU, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (nguyên vu hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 3/5/2024 nhằm ngày 25/3/2024 Âm lịch

 • Ngày ĐINH MÃO, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (câu trần hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 5/5/2024 nhằm ngày 27/3/2024 Âm lịch

 • Ngày KỶ TỴ, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 7/5/2024 nhằm ngày 29/3/2024 Âm lịch

 • Ngày TÂN MÙI, tháng MẬU THÌN, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 12/5/2024 nhằm ngày 5/4/2024 Âm lịch

 • Ngày BÍNH TÝ, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ năm, ngày 16/5/2024 nhằm ngày 9/4/2024 Âm lịch

 • Ngày CANH THÌN, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 20/5/2024 nhằm ngày 13/4/2024 Âm lịch

 • Ngày GIÁP THÂN, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (thiên hình hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 24/5/2024 nhằm ngày 17/4/2024 Âm lịch

 • Ngày MẬU TÝ, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (bạch hổ hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 28/5/2024 nhằm ngày 21/4/2024 Âm lịch

 • Ngày NHÂM THÌN, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (tư mệnh hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

>>>XEM THÊM<<

NGÀY TỐT THÁNG 5/2024 LÀM CÁC VIỆC KHÁC 
  Ngày tốt tháng 5 năm 2024   Ngày tốt mua xe tháng 5 năm 2024
  Ngày tốt khai trương tháng 5 năm 2024   Ngày tốt nhập trạch tháng 5 năm 2024
  Xem ngày cưới tháng 5 năm 2024   Ngày tốt cắt tóc tháng 5 năm 2024
  Ngày tốt động thổ tháng 5 năm 2024   Ngày tốt đổ mái tháng 5 năm 2024

2. Tổng hợp những ngày XẤU không nên xuất hành trong tháng 5 năm 2024

Thứ năm, ngày 9/5/2024 nhằm ngày 2/4/2024 Âm lịch

 • Ngày QUÝ DẬU, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 11/5/2024 nhằm ngày 4/4/2024 Âm lịch

 • Ngày ẤT HỢI, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (kim đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 14/5/2024 nhằm ngày 7/4/2024 Âm lịch

 • Ngày MẬU DẦN, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ bảy, ngày 18/5/2024 nhằm ngày 11/4/2024 Âm lịch

 • Ngày NHÂM NGỌ, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 21/5/2024 nhằm ngày 14/4/2024 Âm lịch

 • Ngày ẤT DẬU, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (chu tước hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Chủ nhật, ngày 26/5/2024 nhằm ngày 19/4/2024 Âm lịch

 • Ngày CANH DẦN, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hắc đạo (thiên lao hắc đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 30/5/2024 nhằm ngày 23/4/2024 Âm lịch

 • Ngày GIÁP NGỌ, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (thanh long hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ sáu, ngày 31/5/2024 nhằm ngày 24/4/2024 Âm lịch

 • Ngày ẤT MÙI, tháng KỶ TỴ, năm GIÁP THÌN
 • Ngày Hoàng đạo (minh đường hoàng đạo)
 • GIỜ TỐT TRONG NGÀY :Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

3. Tháng 5 ngày nào tốt để xuất hành? Bật mí ngày ĐẸP, giờ TỐT để xuất hành cho 12 con giáp

3.1. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 tuổi Tý

3.2. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Sửu

3.3. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Dần

3.4. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Mão

3.5. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Thìn

3.6. Ngày tốt xuất hành tuổi Tỵ tháng 5 năm 2024

3.7. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Ngọ

3.8. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Mùi

3.9. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Thân

3.10. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Dậu

3.11. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Tuất

3.12. Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 cho tuổi Hợi 

4. Bí kíp chọn ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 để đạt may mắn và thành công

Bạn có biết cách chọn ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 để mang lại may mắn và thuận lợi cho chuyến đi của mình không? Xuất hành là một trong những việc quan trọng đối với mỗi người, đặc biệt là trong văn hóa Á Đông. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn ngày tốt xuất hành để đem lại tài lộc và thành công cho mình. Cách chọn ngày tốt xuất hành bao gồm những yếu tố sau:

4.1 Chọn 1 ngày tốt xuất hành phù hợp với lịch trình công việc

Việc chọn ngày xuất hành phù hợp với lịch trình công việc là rất quan trọng. Bạn cần lên kế hoạch trước và chọn ngày phù hợp với công việc của mình để đảm bảo sự thuận lợi và tránh gặp các trở ngại trong chuyến đi. Hãy tránh chọn những ngày quá tải, bận rộn hoặc không có thời gian rảnh để chuẩn bị. Nếu bạn cần đi công tác, hãy sắp xếp thời gian để tránh va chạm với các cuộc họp, buổi tiệc hoặc các sự kiện quan trọng khác.

4.2 Ngày thuộc tam hợp hoặc nhị hợp với tuổi

Theo quan niệm phong thủy, ngày xuất hành nên thuộc tam hợp hoặc nhị hợp với tuổi của người xuất hành để đem lại may mắn và bảo vệ sức khỏe. Tam hợp là sự kết hợp của ba con giáp cùng một mệnh, còn nhị hợp là sự kết hợp của hai con giáp khác mệnh nhau. Khi chọn ngày xuất hành, nên lưu ý ngày đó thuộc tam hợp hoặc nhị hợp với tuổi của mình để tạo điều kiện thuận lợi cho chuyến đi. Những ngày nằm trong tam hợp hoặc nhị hợp sẽ mang lại may mắn, tài lộc và bảo vệ sức khỏe cho bạn. Nếu bạn không biết tuổi mình thuộc nhóm nào, hãy tham khảo thêm các bài viết ngaydep.net để chọn ngày xuất hành phù hợp cho mình nhé!

4.3 Tránh ngày xung Thái Tuế và Lục Xung khi xuất hành

Nếu không tìm được ngày xuất hành phù hợp với lịch trình công việc hoặc không tìm được ngày thuộc tam hợp hoặc nhị hợp với tuổi, tránh chọn ngày xung Thái Tuế và Lục Xung. Thái Tuế và Lục Xung là hai khái niệm trong phong thủy, được coi là những ngày không may mắn và dễ gặp rủi ro.

Thái Tuế là ngày xấu nhất trong năm, khi các sao xấu như Tam Tai, Tam Sat và Tam Nương xuất hiện cùng lúc. Lục Xung là khi sao xấu ẩn hiện trong ngày, gây ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của con người. Chọn ngày xung Thái Tuế và Lục Xung để xuất hành có thể gặp nhiều khó khăn và trở ngại, vì vậy tránh chọn những ngày này để đảm bảo sự an toàn và thành công cho chuyến đi của mình.

4.4 Chọn giờ đẹp để xuất hành

Giờ xuất hành cũng là yếu tố ảnh hưởng đến may mắn và thành công của bạn. Trong phong thủy, có những giờ tốt và giờ xấu để xuất hành, bạn nên chọn giờ tốt để đảm bảo sự suôn sẻ và thuận lợi trong chuyến đi của mình.

Ví dụ như giờ tốt nhất để xuất hành trong ngày là từ 5h đến 7h sáng, từ 11h đến 13h trưa hoặc từ 3h đến 5h chiều. Tránh chọn giờ xấu như từ 1h đến 3h sáng hoặc từ 7h đến 9h sáng.

5. Chọn ngày xuất hành, những lưu ý quan trọng bạn cần nhớ để tránh gặp xui xẻo

5.1 Xem hướng tốt trong ngày

Theo quan niệm phong thủy, mỗi ngày sẽ có các hướng tốt và xấu khác nhau được xác định bởi vị trí của các sao trong vũ trụ và yếu tố thời tiết. Các hướng tốt trong ngày thường được chia thành các nhóm, bao gồm các hướng tốt cho công việc, tài lộc, sức khỏe, tình cảm và hôn nhân. Tuy nhiên, nên lưu ý rằng các hướng tốt và xấu trong ngày còn phụ thuộc vào tuổi của bạn, vì vậy cần xem xét kỹ để chọn được ngày xuất hành phù hợp và đem lại may mắn và thành công cho chuyến đi của mình.

Ví dụ:

Nếu bạn là người tuổi Mậu Dần 1998 và muốn chọn ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024, bạn có thể chọn hướng Đông Bắc, Tây Nam và Tây Bắc để đem lại may mắn và thành công cho chuyến đi của mình.

5.2 Xem giờ tốt trong ngày

Bên cạnh việc xem hướng tốt trong nhà trước khi xuất hành thì giờ xuất hành cũng ảnh hưởng đến may mắn và thành công của bạn. Các giờ tốt và xấu trong ngày được tính toán dựa trên thời gian mặt trời. Những giờ tốt thường được chia thành các khoảng thời gian ngắn, ví dụ như từ 7h đến 9h sáng, từ 11h đến 13h trưa, từ 15h đến 17h chiều, từ 19h đến 21h tối, và từ 23h đến 1h đêm.

Ví dụ:

Nếu bạn muốn xuất hành đi công tác vào tháng 5 năm 2024 và tuổi của bạn là tuổi Bính Tý sinh năm 1996, bạn có thể chọn thời gian từ 7h đến 9h sáng hoặc từ 11h đến 13h trưa, vì đây là giờ tốt cho người tuổi Thìn. Nếu bạn chọn giờ trong khoảng thời gian này để xuất hành, bạn sẽ có thêm may mắn và thành công trong chuyến đi của mình.

5.3 Nên gặp người nhẹ vía, quyết đoán

Theo quan niệm của người Việt Nam, đầu năm bước chân ra khỏi nhà nên gặp nam giới để đem lại may mắn và thành công, bởi vì nam giới được coi là "nhẹ vía" và mang lại vận may. Nếu gặp phụ nữ sẽ gặp nhiều trắc trở và xui xẻo. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn chính xác. Thay vì chỉ gặp nam giới, bạn cũng có thể chọn gặp những người hợp tuổi, có tính cách hòa đồng, nhiệt tình và dễ gần để mang lại vận may và phúc lộc, đồng thời tránh được các rủi ro và trở ngại. 

5.4 Xuất hành với tâm trạng tốt

Khi xuất hành đầu năm, việc ra khỏi nhà lần đầu tiên có thể ảnh hưởng đến thuận lợi của cả năm. Để đón nhận một năm mới vui vẻ và thành công, bạn cần giữ tâm trạng tích cực khi ra khỏi nhà. Hãy đặt tâm trạng của mình vào trạng thái hào hứng và vui vẻ. Tinh thần tốt sẽ giúp bạn cảm nhận được niềm vui, sự may mắn và những điều tốt đẹp nhất trong năm mới đang chào đón bạn.

5.5 Xuất hành đi chùa thì nên cầu bình an

Vào dịp Tết, nhiều người có tập tục đến chùa để cầu nguyện cho năm mới. Hành trình này cũng thường được coi như ngày xuất hành đầu năm để cầu mong mọi điều may mắn và bình an cho gia đình.

Tuy nhiên, khi đi đến chùa vào ngày đầu năm, bạn nên chọn lễ vật phù hợp với khả năng tài chính và thật sự đến cái tâm của mình, không nên phóng đại với nhiều mâm cúng. Bạn nên tránh thực phẩm từ động vật như thịt lợn, thịt trâu, giò chả... và không nên đem vàng hoặc tiền giấy vào để dâng cúng trong đền thờ. Khi cầu nguyện tại chùa, nên cầu cho sự bình an, sức khỏe của Phật thay vì cầu cho thành công, danh tiếng, tài lộc ngay lập tức.

Nếu bạn đi đến chùa vào đầu năm, đặc biệt lưu ý không nên ngắt cành hoặc bẻ hoa, và có thể tham gia bốc thăm hoặc lấy bao lì xì để cầu mong sự bình an và may mắn.

>>> XEM NGÀY TỐT XUẤT HÀNH NĂM 2023 và 2024 đầy đủ tại: 

Ngày tốt xuất hành tháng 1 năm 2024 Ngày tốt xuất hành tháng 2 năm 2024
Ngày tốt xuất hành tháng 3 năm 2024 Ngày tốt xuất hành tháng 4 năm 2024
Ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 Ngày tốt xuất hành tháng 6 năm 2024
Ngày tốt xuất hành tháng 7 năm 2024 Xem tốt xuất hành tháng 8 năm 2024
Ngày tốt xuất hành tháng 9 năm 2023 Ngày tốt xuất hành tháng 10 năm 2023
Ngày tốt xuất hành tháng 11 năm 2023 Ngày tốt xuất hành tháng 12 năm 2023

Những thông tin về việc chọn ngày tốt xuất hành tháng 5 năm 2024 tại bài viết này của Ngaydep.net đều được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cùng với các kinh nghiệm dân gian ngàn đời. Do đó đều là những thông tin chính xác và có độ tin cậy cao. Nên hy vọng những thông tin đó có thể hỗ trợ quý bạn chọn được ngày tốt và phù hợp để xuất hành, gặt hái được những thành công như ý muốn. Chúc quý bạn đọc luôn luôn thượng lộ bình an, đạt cát đại lợi.

Thủy Phạm

Chào các bạn mình là Thủy Phạm - Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xem số coi bói tư vấn hỗ trợ xử lý các vấn đề về Xem ngày tốt - Rước tài lộc, đón vận may tới

Có thể bạn quan tâm

Bài viết mới nhất