Theo quan niệm của ông cha từ thời xa xưa “Có kiêng có lành”. Xem ngày tốt nhập trạch theo tuổi của gia chủ giúp vận khí tốt hơn. Mà còn giúp mang lại sức khỏe tiền tài, làm ăn suôn sẻ thành công trong cuộc sống của gia đình gia chủ.

1. Tại sao nên xem ngày tốt chuyển nhà, dọn nhà, về nhà mới

Vì sao phải xem ngày nhập trạch? Có thể nói nhập trạch, chuyển nhà, về nhà mới, cất nóc là một việc vô cùng quan trọng và mang ý nghĩa tâm linh quan trọng đối với các gia chủ. Cho nên thông thường, người ta hay xem ngày tốt để nhập trạch vừa là chọn ngày tốt để chuyển nhà, vừa là ngày tốt về nhà mới để chọn ra những ngày phù hợp với bản mệnh để thực hiện tránh điều không may.

Xem ngày đẹp chuyển nhà cũng là một phần của xem ngày nhập trạch. Vậy nên, khi xem ngày tốt chuyển nhà, quý bạn cũng có thể dựa vào kết quả của xem ngày tốt nhập trạch của chúng tôi.

>>>Xem thêm<<<

Các gia chủ khi chọn ngày tốt chuyển nhà, nhập trạch chính là để hội tụ các yếu tố “thiên thời địa lợi”. Với mong muốn mọi việc trong công việc được suôn sẻ, thuận buồm xuôi gió, được gia tiên thần linh phù hộ trong cuộc sống. Ngược lại nếu không may chuyển nhà vào ngày xấu dễ khiến cho gia đình cãi vã, cuộc sống không được như mong muốn. 

Trước khi về nhà mới, việc xem ngày đẹp nhập trạch còn giúp gia chủ cảm thấy phấn khởi, tự tin hơn, có cảm giác an toàn vì không lo có chạm vào thần linh trong nhà hay không.

2. Tổng hợp ngày tốt chuyển nhà đón VẬN MAY năm 2023

 

2.1. Ngày tốt về nhà mới tháng 12 năm 2023

Chọn ngày chuyển nhà tốt, vào nhà mới theo 12 tháng như nào cho tốt nhất? Sau đây là những lựa chọn ngày nhập trạch suôn sẻ, thuận lợi mà gia chủ không thể bỏ qua:

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ sáu, ngày 2/12/2022

ngày 9/11/2022

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 6/12/2022

ngày 13/11/2022

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 29/12/2022

ngày 7/12/2022

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

2.2. Ngày tốt chuyển nhà tháng 1 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ tư, ngày 4/1/2023 

ngày 13/12/2022

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 8/1/2023

ngày 17/12/2022

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 20/1/2023

ngày 29/12/2022

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

2.3. Ngày đẹp chuyển nhà tháng 2 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ hai, ngày 6/2/2023  

ngày 16/1/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 13/2/2023

ngày 23/1/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 24/2/2023

ngày 5/2/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

2.4. Ngày tốt nhập trạch tháng 3 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Chủ nhật, ngày 5/3/2023 

ngày 14/2/2023 

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 8/3/2023

ngày 17/2/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 20/3/2023

ngày 29/2/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

2.5. Ngày tốt dọn nhà tháng 4 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Chủ nhật, ngày 2/4/2023  

ngày 12/2/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ sáu, ngày 7/4/2023

ngày 17/2/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

(13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ ba, ngày 18/4/2023

ngày 28/2/2023 

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

2.6. Ngày tốt chuyển nhà tốt tháng 5 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ năm, ngày 4/5/2023 

ngày 15/3/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ sáu, ngày 19/5/2023

ngày 1/4/2023 

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ năm, ngày 25/5/2023

ngày 7/4/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

2.7. Nguyên tắc chọn ngày nhập trạch tháng 6 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ sáu, ngày 2/6/2023 

ngày 15/4/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 5/6/2023 

ngày 18/4/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ bảy, ngày 24/6/2023

ngày 7/5/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

2.8. Ngày dọn nhà tốt tháng 7 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ hai, ngày 3/7/2023 

ngày 16/5/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ ba, ngày 11/7/2023

ngày 24/5/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ hai, ngày 31/7/2023

ngày 14/6/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

2.9. Chọn ngày nhập trạch theo tuổi tháng 8 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ tư, ngày 2/8/2023

ngày 16/6/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ bảy, ngày 5/8/2023

ngày 19/6/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ hai, ngày 21/8/2023

ngày 6/7/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Ngọ (11:00-12:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

2.10. Ngày tốt chuyển nhà tháng 9 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Chủ nhật, ngày 3/9/2023  

ngày 19/7/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

Thứ ba, ngày 5/9/2023

ngày 21/7/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Chủ nhật, ngày 17/9/2023

ngày 3/8/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

2.11. Ngày đẹp chuyển nhà tháng 10 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Chủ nhật, ngày 1/10/2023  

ngày 17/8/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

Thứ tư, ngày 4/10/2023

ngày 20/8/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Mão (5:00-6:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Tuất (19:00-20:59),Hợi (21:00-22:59)

Chủ nhật, ngày 15/10/2023

ngày 1/9/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Mão (5:00-6:59),Ngọ (11:00-12:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59)

2.12. Ngày tốt dọn nhà tháng 11 năm 2023

Dương lịch 

Âm lịch 

Giờ tốt 

Thứ bảy, ngày 4/11/2023

ngày 21/9/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ ba, ngày 28/11/2023

ngày 16/10/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Tí (23:00-0:59),Sửu (1:00-2:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Mùi (13:00-14:59),Tuất (19:00-20:59)

Thứ năm, ngày 30/11/2023

ngày 18/10/2023

GIỜ TỐT TRONG NGÀY :

Dần (3:00-4:59),Thìn (7:00-8:59),Tỵ (9:00-10:59),Thân (15:00-16:59),Dậu (17:00-18:59),Hợi (21:00-22:59)

3. Chọn ngày nhập trạch theo tuổi

3.1. Ngày tốt chuyển nhà tuổi Tý

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Tý

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

8, 14, 26

Tháng 4

2, 19

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

8

Tháng 7

6, 13, 15, 18, 27

Tháng 8

7

Tháng 9

1, 10, 25

Tháng 10

10, 30

Tháng 11

23, 27

Tháng 12

2, 9, 21, 28

3.2. Ngày đẹp chuyển nhà tuổi Sửu

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Sửu

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 14, 18, 26, 30

Tháng 4

2, 17, 19, 29

Tháng 5

8, 20

Tháng 6

8

Tháng 7

6, 13, 15, 18, 27

Tháng 8

7

Tháng 9

1, 10, 14, 25

Tháng 10

10, 30

Tháng 11

11, 13, 19, 23, 27

Tháng 12

1, 9, 13, 21, 28

3.3. Ngày tốt đổ trần tuổi Dần

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Dần

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 18, 30

Tháng 4

2, 17, 29

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

8

Tháng 7

13, 15, 27

Tháng 8

7

Tháng 9

1, 14, 25

Tháng 10

30

Tháng 11

1, 13, 19, 23

Tháng 12

1, 2, 13, 28

3.4. Ngày tốt dọn nhà tuổi Mão

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Mão

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 26, 30

Tháng 4

17, 19, 29

Tháng 5

12, 24

Tháng 6

8

Tháng 7

6, 15, 18, 27

Tháng 8

7

Tháng 9

1, 10, 14, 25

Tháng 10

10, 30

Tháng 11

1, 13, 19, 23, 27

Tháng 12

1, 2, 9, 13, 21

3.5. Ngày chuyển nhà tốt tuổi Thìn

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Thìn

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 14, 18, 26, 30

Tháng 4

2, 17, 19, 29

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

Không có

Tháng 7

6, 13, 15, 18, 27

Tháng 8

Không có

Tháng 9

1, 10, 14, 25

Tháng 10

10

Tháng 11

1, 13, 19, 27

Tháng 12

1, 2, 9, 13, 21, 28

3.6. Nguyên tắc chọn ngày tốt nhập trạch tuổi Tỵ

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Tỵ

Tháng 1

Không có

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 14, 18, 26, 30

Tháng 4

2, 17, 19, 29

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

8

Tháng 7

6, 13, 18

Tháng 8

7

Tháng 9

10, 14

Tháng 10

10, 30

Tháng 11

1, 13, 19, 23, 27

Tháng 12

1, 2, 9, 13, 21, 28

3.7. Ngày dọn nhà tuổi Ngọ

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Ngọ

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

8, 14, 26

Tháng 4

2, 19

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

8

Tháng 7

6, 13, 15, 18, 27

Tháng 8

7

Tháng 9

1, 10, 25

Tháng 10

10, 30

Tháng 11

23, 27

Tháng 12

2, 9, 21, 28

3.8. Ngày tốt nhập trạch tuổi Mùi

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Mùi

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 14, 18, 26, 30

Tháng 4

2, 17, 19, 29

Tháng 5

8, 20

Tháng 6

8

Tháng 7

6, 13, 15, 18, 27

Tháng 8

7

Tháng 9

1, 10, 14, 25

Tháng 10

10, 30

Tháng 11

1, 13, 19, 23, 27

Tháng 12

1, 9, 13, 21, 28

3.9. Ngày tốt về nhà mới tuổi Thân

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Thân

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 14, 18, 26, 30

Tháng 4

2, 17, 19, 29

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

Không có

Tháng 7

6, 13, 15, 18, 27

Tháng 8

Không có

Tháng 9

1, 10, 14, 25

Tháng 10

10

Tháng 11

1, 13, 19, 27

Tháng 12

1, 2, 9, 13, 21, 28

3.10. Ngày đẹp về nhà mới tuổi Dậu

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Dậu

Tháng 1

02, 04, 14, 15, 20, 22, 24, 28

Tháng 2

04, 05, 12, 17, 20, 22, 29

Tháng 3

01, 04, 09, 11, 20, 22, 23

Tháng 4

04, 12, 20, 29

Tháng 5

01, 03, 08, 10, 13, 14, 19, 21, 22, 23, 25, 27

Tháng 6

03, 04, 16, 18, 19, 21, 28, 29, 30

Tháng 7

02, 09, 12, 13, 18, 22, 24, 26

Tháng 8

03, 15, 17, 20, 27, 29

Tháng 9

05, 07, 10, 11, 18, 19, 20, 22, 24

Tháng 10

01, 02, 09, 14, 16, 17, 26, 27, 28, 30

Tháng 11

04, 09, 10, 15, 17, 19, 21, 23

Tháng 12

01, 13, 15, 16, 18, 25, 26, 27

3.11. Ngày tốt dọn nhà tuổi Tuất

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Tuất

Tháng 1

10, 22

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 14, 18, 26, 30

Tháng 4

2, 17, 19, 29

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

Không có

Tháng 7

6, 13, 15, 18, 27

Tháng 8

Không có

Tháng 9

1, 10, 14, 25

Tháng 10

10

Tháng 11

1, 13, 19, 27

Tháng 12

1, 2, 9, 13, 21, 28

3.12. Ngày tốt chuyển nhà tuổi Hợi

Tháng (dương lịch)

Ngày tốt nhập trạch cho tuổi Hợi

Tháng 1

Không có

Tháng 2

Không có

Tháng 3

6, 8, 14, 18, 26, 30

Tháng 4

2, 17, 19, 29

Tháng 5

8, 12, 20, 24

Tháng 6

8

Tháng 7

6, 13, 18

Tháng 8

7

Tháng 9

10, 14

Tháng 10

10, 30

Tháng 11

1, 13, 19, 23, 27

Tháng 12

1, 2, 9, 13, 21, 28

4. Nguyên tắc chọn ngày tốt nhập trạch

4.1. Chọn ngày nhập trạch dưa theo hoàng đạo

Hồi xưa theo quan niệm thiên văn thì trong quá trình dịch chuyển của mặt trời sẽ có những lúc đi qua những ngôi sao tốt và những ngôi sao xấu. Khi đi qua những ngôi sao tốt thì sẽ được gọi là ngày hoàng đạo. Ngày hoàng đạo sẽ được bảo vệ bởi thần linh khỏi những điều xấu xa, không may. 

Lưu ý rằng bạn nên tránh các ngày Dương Công Kỵ là 5, 14, 23 và ngày Tam Nương là 3, 7, 13, 18, 22, 27

4.2. Chọn ngày nhập trạch theo ngũ hành

Thuyết ngũ hành cho biết sự vận hành của 5 ngũ hành bao gồm: Kim, Mộc, Thổ, Hoả, Kim. Trong đấy, Thuỷ và Kim chính là hai ngũ hành được lựa chọn nhiều nhất. Bởi vì theo quan niệm từ thời xưa, Thuỷ có nghĩa là nước thể hiện sự may mắn còn kim tượng trưng cho tiền bạc, tài lộc. 

Bên cạnh đấy, gia chủ có thể dựa vào ngũ hành của mình để chọn tránh những ngày không  may ra:

 • Kim tương sinh Thổ, xung khắc Hoả
 • Thuỷ tương sinh Kim, xung khắc Thổ 
 • Thổ tương sinh Hoả và Kim, xung khắc Mộc và Thuỷ
 • Hoả tương sinh Mộc và Thổ, xung khắc Thuỷ và Kim
 • Mộc tương sinh Thuỷ và Hoả, xung khắc Thổ và Kim

4.3. Chọn ngày nhập trạch dựa vào hướng nhà

Việc nhập trạch theo hướng nhà cũng là một trong những yếu tố quan trọng. Mỗi hướng nhà sẽ tương khắc, tương sinh với những ngày khác nhau nên nếu chọn hình thức này thì bạn có thể dựa vào quy tắc sau:

 • Nhà hướng Đông nên tránh nhập trạch vào các ngày Sửu, Tỵ, Dậu
 • Nhà hướng Tây cần tránh các ngày Mão, Mùi, Hợi
 • Nhà hướng Nam thì phải tránh nhập trạch vào các ngày Tý, Thìn, Thân
 • Nhà hướng Bắc thì hãy tránh các ngày Dần, Ngọ, Tuất

ngày tốt nhập trạch

5. Các nguyên tắc chọn ngày đẹp nhập trạch cần lưu ý

Sau đây là các nguyên tắc chọn ngày tốt để nhập trạch mà các gia chủ cần biết:

 • Xem ngày hoàng đạo tốt để chuyển về nhà mới
 • Xem ngày đẹp để chuyển nhà theo tuổi gia chủ
 • Xem hướng nhà để chọn ngày tốt
 • Loại trừ ngày xấu khi chuyển tới nhà mới tránh cuộc sống bất ổn
 • Dựa vào ngũ hành phong thủy để chọn ngày tốt chuyển nhà, nhập trạch
 • Chủ nhân của ngôi nhà nên là người dọn đồ sang nhà mới
 • Nên cúng gia tiên, tiền tổ, làm lễ cúng nhập trạch khi về nhà mới
 • Nên chuyển về nhà mới, nhập trạch vào sáng sớm, tuyệt đối tránh chuyển nhà vào lúc chiều tối quá muộn.

6. Mâm cơm cúng nhập trạch cần chuẩn bị những gì?

Để ngày nhập trạch, chuyển nhà, về nhà mới diễn ra suôn sẻ, thuận lợi, được gia tiên tiền tổ phụ hộ thì gia chủ nên chuẩn bị mân cơm lễ cúng nhập trạch tươm tất, đầy đủ. Mâm cơm cúng thường có những lễ vật sau:

 • Gà luộc: 1 con 
 • Thịt lợn luộc: 500g
 • Tôm luộc: Tùy vào kích thước của tôm mà gia chủ chuẩn bị từ 1 – 2 con
 • Trứng gà ta luộc: 1 quả 
 • Giò lụa hoặc giò tai thủ: 1 đĩa (khoảng 250g – 350g) 
 • Món xào thập cẩm: 1 đĩa
 • Canh xương nấu bí hoặc canh măng nấu chân giò: 1 bát tô
 • Xôi gấc hoặc xôi đỗ xanh: 1 đĩa

7. Văn khấn nhập trạch, về nhà mới đón May Mắn cho gia chủ

Nam mô a di đà Phật! (Bạn nhắc lại 3 lần liên tiếp)

Con xin kính lạy chín phương Trời, cùng Chư Phật mười phương. Kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ và chư vị Tôn thần.

Con xin kính lạy Thần Linh Thổ Địa, Bản Gia Táo Quân, tất cả các vị thần linh cai quản xứ này.

Con tên là:………………………, tuổi mệnh (ví dụ: Tân Dậu 1981,…)

Hôm nay nhân ngày lành tháng tốt, ngày ….. tháng…. năm….(nhằm  ngày ….. tháng…. năm…. âm lịch), con sắm sửa lễ vật, hương quả trầu cau bày lên trước án, xin kính cẩn tâu trình đến chư vị thần linh

Các vị Thần linh,

Thông minh chính trực,

Giữ ngôi tam thai

Nắm quyền tạo hoá

Thể đức hiếu sinh

Phù hộ dân lành

Bảo vệ sinh linh.

Nêu cao chính đạo

Gia đình của chúng con vừa xây cất (mua được/thuê được) ngôi nhà tại địa chỉ này là….Nay công trình viên mãn, mọi sự hoàn thành, chọn được ngày lành tháng tốt nên cúi mong chư vị Thần linh tề tựu thụ hưởng lễ vật, cho chúng con được nhập trạch vào nhà mới, sau đó lập bát hương thờ cúng thần linh.

Cũng xin các vị thần anh minh cho chúng con được rước vong linh gia tiên của chúng con về nhà mới tại….thờ phụng.

Cầu xin được thần linh chứng giám, gia ân tác phúc, phù hộ độ trì cho gia đình làm ăn phát đạt, an ninh, khang thái, cuộc sống an lành,

Tín chủ cũng xin thành tâm được mời những hương linh phảng phất, các vong hồn không nơi nương tựa quanh đây đến thụ hưởng lễ vật. Mong được phù trì ăn nên làm ra, cuộc sống an lạc, gia đạo thuận hòa, phòng tránh được những điều xui rủi.

Chúng con dù lễ bạc nhưng tâm thành, xin cuối đầu kính lễ, cúi mong được thần linh chứng giám.

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (nhắc 3 lần).

Ngoài ra khi làm lễ nhập trạch gia chủ cần chuẩn bị vàng mã và lễ mặn để làm lễ cúng với hy vọng gặp tài lộc may mắn khi chuyển tới nhà mới.

Trên đây Ngaydep.net giới thiệu tới bạn đọc những thông tin bổ ích về lựa chọn ngày tốt nhập trạch cho các gia chủ. Hy vọng mọi người chọn ngày nhập trạch đẹp, cũng như may mắn khi dọn về ngôi nhà mới của mình.

Hướng dẫn xem ngày tốt nhập trạch tháng 10 năm 2023 mới nhất!

Bạn không biết xem ngày tốt nhập trạch tháng 10 năm 2023 sao cho chuẩn? Bạn không biết những lưu ý trong ngày nhập trạch ra sao? Xem ngay!